Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Cystoidea
Článek
    Community setting and functional morphology of Echinosphaerites infaustus (Fistuliporita: Echinodermata) from the Ordovician of Bohemia
    Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic)
    Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic)
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)