Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Doupovské hory
Článek
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia
    The Doupov volcano-genetic aspects
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Evolution of the oligocene Doupov volcanic complex, NW Bohemia
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologické památky Doupovských hor
    Hyalit z Valče
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Das Negetier von Waltsch-Valeč, NW Böhmen - Geschichte eines historischen fossilen Säugetierfundes
    The Nördlinger Ries astrobleme in the European rift system
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Tepelský trachyt
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Volcanology of the Doupov Mts. area
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)