Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Gastropoda
Článek
    Adapertural location of the retractor muscle attachment area in Oriostoma (Mollusca, Gastropoda): a consequence of mode of life
    Adaptyxis n.gen. (Umboniidae, Nerineacea, Gastropoda) from the Mirdita Zone of Albania; remarks on the early phylogeny of the Nerineacea
    Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data
    Anomalous development of apertural margin and failed predation in the Lower Devonian gastropod Anarconcha pulchra from the Barrandian (Czech Republic)
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    An atypical fauna in the Lower Devonian Hunsrück Slate of Germany
    Bádenská fauna z Horní Čermné
    Balbinipleura, a new slit bearing archaeogastropod (Vetigastropoda) from the Early Devonian of Bohemia and the Early Carboniferous of Belgium
    Barrandicella holubi sp.n. (Gastropoda) from the Šárka formation (Ordovician, Oretanian) of Bohemia
    Barrandicellopsis, a new Ordovician archinacelloid genus (Mollusca, Gastropoda)
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
    Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Branzovya, a new Lower Devonian murchisoniacean gastropod from Bohemia
    Bucanopsina gen.n., a new bellerophontoidean gastropod with circumbilical muscle attachment areas from the Middle Ordovician of Bohemia
    Carcassonnella, a new Lower Ordovician bellerophontiform mollusc with dorsally located retractor muscle attachments (Class Tergomya)
    The chondrinid land snail Granaria (Stylommatophora: Chondrinidae) in the Miocene of the Alpine Foreland: State of the art and taxonomic reassessment
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chulitnacula, a new paleobiogeographically distinctive gastropod genus from Upper Triassic strata in accreted terranes of southern Alaska
    Circumbilical retractor muscle attachment area in the Ordovician trilobed bellerophontoidean gastropod Tritonophon peeli sp.n. (Mollusca)
    Circumbilical retractor muscle attachment areas found in tropidodiscus (Gastropoda, Bellerophontoidea)
    Circumbilical retractor muscle attachment areas in the Upper Ordovician bellerophontoidean gastropod Grandstoma grande (Barrande in Perner, 1903)
    Congeria doderleini Brusina from Pannonian sediments in a loam pit of the brick plant at Pezinok
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Delphinulopsidae, a new neritopsoidean gastropod family from the Upper Triassic (upper Carnian or lower Norian) of the Wallowa terrane, northeastern Oregon
    Diptyxis Oppenheim (Nerineacea, Gastropoda) from the Lower Cretaceous of Albania. On the distribution of the genus Diptyxis
    Discovery of a larval shell in Middle Paleozoic subulitoidean gastropods with description of two new species from the Early Devonian of Bohemia
    Diversity and palaeoecology of Early Devonian invertebrate associations in the Tafilalt (Anti-Atlas, Morocco)
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Drilling in a Silurian brachiopod Atrypa Fumosa from the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
    Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
    Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys
    Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
    Epibionts of mollusc shells from the Korycany limestones (Upper Cenomanian, Czech Republic)
    Episfaxis, Sinistracirsa and Ptychospirina: three invalid generic names of the Paleozoic Archaegastropoda (Mollusca)
    First results on stratigraphy and faunal content of the Jurassic between Bad Mitterndorf and Toplitzsee (Salzkammergut, Austria)
    Further new gastropods from the Early Devonian Boucotonotus-Palaeozygopleura Community of the Prague Basin
    A further specimen of Bellerophon scaber (Perner) (Gastropoda) with preserved retractor muscle scars (Silurian, Bohemia)
    A gastropod faunule from the Monograptus uniformis graptolite Biozone (Early Lochkovian, Early Devonian) in Bohemia
    Gastropod, paragastropod and tergomyan biostratigraphy of the Ordovician of Bohemia
    Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) (12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem)
    Gastropods
    Gastropods and tergomyans from the Upper Ordovician (Viru-Harju) of the Fagelsang area, Scania, southern Sweden
    Grandostoma: an additional bellerophontiform mollusc with circumbilical retractor muscle attachment areas (Gastropoda, Bellerophontoidea)
    Higher classification of Paleozoic gastropods inferred from their early shell ontogeny
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    Innovations in gastropod ontogeny and larval strategy during the Ordovician radiation
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Krolmusium, a new genus of the subfamily Agnesiinae (Gastropoda) from the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    A large injury and shell repair in Boiotremus incipiens (Mollusca, Gastropoda) from the Silurian of Bohemia
    Larval shells of Late Palaeozoic naticopsid gastropods (Neritopsoidea: Neritimorpha) with a discussion of the early neritimorph evolution
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    A letter by Joachim Barrande to Daniel Oehlert concerning Praenatica (Gastropoda) written on May 12, 1882
    The Leviathaniidae - the largest pre-Cenozoic gastropods
    Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždánice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    Lower Ordovician Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) with fossilized intestinal contents in situ (Šárka Formation, Bohemia)
    Lytospira Koken a Murchisonia (Hormotomina) Grabau et Shimer v českém spodním devonu
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Mode of life of a new onychochilid mollusc from the Lower Devonian of Bohemia
    Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Morfologie schránky a svalové vtisky Sinuitopsis neglecta Perner (Mollusca,Monoplacophora)
    Muscle scars and systematic position of the Lower Palaeozoic limpets Archinacella and Barrandicella gen.n. (Mollusca)
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian Family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations
    New data on the Late Cenomanian taphocoenose at Kuchyňka near Brázdim (Bohemian Cretaceous Basin)
    New Devonian gastropod genera important for paleogeographic reconstructions
    New early Devonian gastropods from the families Crassimarginatidae (new family) and Scoliostomatidae (new family), Royal Creek Area, Yukon Territory, Canada
    A new Early Devonian palaeozygopleurid gastropod from the Prague Basin (Bohemia) with notes on the phylogeny of the Loxonematoidea
    New Emsian (late Early Devonian) gastropods from Limestone Mountain, Medfra B-4 quadrangle, west-central Alaska (Farewell Terrane), and their paleobiogeographic affinities and evolutionary significance
    New evidence of gastropod affinities for some key bellerophontiform molluscs
    New Lower Devonian Gastropod genera of Bohemia (Mollusca)
    New Lower Devonian Gastropoda and Tergomya (Mollusca) of Bohemia
    New neritopsoidean gastropods (Neritimorpha) from the Late Triassic (Late Carnian - Early Norian) of the Wallowa Terrane, northeastern Oregon
    A new Ordovician gastropod and operculum from the Czech Republic
    New porcellioidean gastropods from early Devonian of Royal Creek area, Yukon Territory, Canada, with notes on their early phylogeny
    New, rare, and better recognized Ordovician Tergomya and Gastropoda (Mollusca) of Bohemia
    New Silurian-Devonian pseudophorid gastropods
    A new Silurian gastropod from Bohemia with the operculum in situ
    Nonorios gen.n., a new platyceratid gastropod (Mollusca) from the Middle Ordovician of the Mediterranean Palaeoprovince
    Notes on the evolution and higher classification of the subclass Neritimorpha (Gastropoda) with the description of some new taxa
    Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny
    Novakopteron, a new Beraunia-like frilled genus from the Silurian of Bohemia (Mollusca, Gastropoda)
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové poznatky o rodu Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina)
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Odontomariinae, a new Middle Paleozoic subfamily of slit-bearing euomphaloidean gastropods (Euomphalomorpha, Gastropoda)
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    The oldest known heterobranch gastropod, Kuskokwimia gen. nov., from the Early Devonian of west-central Alaska, with notes on the early phylogeny of higher gastropods
    Oldest representatives of the superfamily Cirroidea (Vetigastropoda) with notes on early phylogeny
    On the occurrence of Spinidelphinulopsis whaleni (Gastropoda) in the Late Triassic (early Norian) Cornwallis Limestone, Kuiu Island, southeastern Alaska (Alexander terrane) and its paleobiogeographic significance
    Ordovician and Silurian hyoliths and gastropods reassigned from the Hyolitha from the Girvan district, Scotland
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Ordovician Tergomya and Gastropoda (Mollusca) of the Anti-Atlas (Morocco)
    Ordovician Tergomya and isostrophic Gastropoda (Mollusca) of Bohemia: Types and referred specimens in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
    Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    A pathlogical anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
    Pirenella moravica (M. Hoernes) (Mollusca, Gastropoda) in the Eggenburgian in South Moravia and Lower Austria
    Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic)
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 3: Hejdův dvůr near Rejkovice
    Psychedelix gen.n., a problematic cap-shaped mollusc from the Lower Devonian of Bohemia
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Původ larvální planktotrofie v třídě Gastropoda a biogeochemická evoluce paleozoických oceánů
    Quasisinuites rapax gen. et sp.n., a new sinuate cyrtonellid mollusc (Class Tergomya) with involute shell from the Ordovician of Morocco
    Results of preliminary studies of the molluscan fauna from the Rohožník locality
    Retractor muscle scars in Gamadiscus (Mollusca, Tergomya)
    Review of the Lower Devonian (Pragian) Gastropoda and Tergomya in the Barrandian (Bohemia) and their assemblage
    A revision of the Tonnoidea (Caenogastropoda, Gastropoda) from the Miocene Paratethys and their palaeobiogeographic implications
    Rudists from the Albanian Alps zone (Northern Albania)
    Sasakiela, a new Early Carboniferous porcelliid genus (Porcellioidea, Gastropoda) with an unusual shell ontogeny
    Secondary shell deposits and presumed mode of life in Sinuites (Mollusca, Gastropoda)
    Secondary shell deposits in a new plectonotid gastropod genus (Bellerophontoidea, Mollusca) from the Early Devonian of Bohemia
    Semitubina yukonensis new species, first occurrence of this biogeographically distinctive Old World Realm gastropod genus in the Lower Devonian of the western hemisphere
    Shape convergence in gastropod shells: an example from the Early Devonian Plectonotus (Boucotonotus) - Palaeozygopleura community of the Prague Basin (Bohemia)
    Shell breakage and repair in explanate bellerophontoidean gastropods from the Middle Ordovician of Bohemia
    Shell breakage and repair in Sinuitopsis neglecta (Mollusca, Tergomya) from the Middle Ordovician of Bohemia
    Shell breakage and repair in the Ordovician gastropod Barrandicella? tarda from the Upper Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Shell heterostrophy in Early Ordovician Macluritella Kirk, 1927 and its implications for phylogeny and classification of Macluritoidea (Gastropoda)
    Shell morphology and ontogeny of the Lower Devonian murchisoniacean gastropod Branzovya maturoglabra
    Shell morphology and palaeoecology of Praenatica gregaria Perner, 1903 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian) of Bohemia (Czech Republic)
    Shell morphology, systematic position and mode of life of Psychedelix HORNÝ, 1993 (Mollusca)
    Silberlingiella, a new purpurinid genus (Littorinoidea, Gastropoda) from the Late Middle Norian (Late Triassic) of the Clan Alpine Range, western Nevada
    Silurian and Devonian Gastropoda of Romania
    Silurian Gastropoda from southeastern and west-central Alaska
    Silurian (Gorstian) gastropod assemblage in the America anticline north of Karlštejn (Barrandien area, Bohemia) - preliminary report
    Sinistral hyperstrophic coiling in a Devonian gastropod from Bohemia with an in situ operculum
    Sinuites community in the Upper Ordovician Bohdalec Formation at Praha-Radotín (Barrandian Area, Czech Republic)
    Some new and better recognized Devonian gastropods from the Prague Basin (Bohemia)
    Some new and better recognized Devonian gastropods from the Prague Basin (Bohemia): part II
    Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Survey of the Nassariid gastropods in the Neogene Paratethys (Mollusca: Caenogastropoda: Buccinoidea)
    Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku
    Svalové vtisky u Sinuites (Strangulits) (Mollusca) z českého ordoviku
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Systematic position of Cyrtoneritimorpha within the class Gastropoda with description of two new genera from Siluro-Devonian strata of Central Europe
    The systematic position of the Euomphalidae (Gastropoda)
    Tachloconcha gen.n. and Spirina Kayser, 1889, two additional Lower Palaeozoic gastropods with preserved retractor muscle attachment scars
    Thoralispira, a new Lower Ordovician cyrtonellid genus (Mollusca, Tergomya) from the Montagne Noire, southern France
    Three new gastropod genera from the Early Devonian of Bohemia
    Two additonal, isolated, paucispiral operculs from the Lower Devonian Koněprusy Limestone (Bohemia, Barrandian Area)
    Two Mississippian Caenogastropod limpets from Australia and their meaning for the ancestry of the Caenogastropoda
    Two new bellerophontiform tergomyans (Mollusca) from the Early Devonian (Lochkovian) of the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
    Two new gastropod genera (Porcellioidea, Archaeogastropoda) from the Lower Carboniferous of Belgium
    Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Unsuccessful predation on Middle Paleozoic plankton: Shell injury and anomalies in Devonian dacryoconarid tentaculites
    An unusual new sinuitid mollusc (Bellerophontoidea, Gastropoda) from the Ordovician of Spain
    Upper Cretaceous Nerineacea of the Bohemian Basin (Czech Republic) and the Saxonian Basin (Germany) and their significance for Tethyan environment
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti
    Zpráva o znovuobjevení holotypu Gastrocopta moravica (Petrbok, 1950) (Gastropoda, Vertiginidae)