Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Ipel'sko-rimavská pánev
Článek
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Counterclockwise rotation of paleomagnetic declination derived from Late Cretaceous-Cenozoic sediments in the NW part of the Pannonian Basin
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Opatovské vrstvy: vrchnoegerské sedimenty delty v Ipelskej kotline
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
    The Pontien sediments and basalts of the Southern Slovakia
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline