Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Mammalia
Článek
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    The ancestors of the lemmings (Lemmini, Arvicolinae, Cricetidae, Rodentia) in the early Pliocene of Wölfersheim near Frankfurt am Main, Germany
    Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech (02-33 Chomutov, 11-14 Cheb)
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Anisodon sp. (Mammalia, Perissodactyla, Chalicotheriidae) from the Turolian of Dorn-Dürkheim 1 (Rheinhessen, Germany): morphology, phylogeny, and palaeoecology of the latest chalicothere in Central Europe
    Arvicolid rodent biochronology of the Northern Hemisphere.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Bericht 1991 über das Projekt "Kleinsäuger" (paläontologische Probenahme)
    Bioeroze a jeskyně
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Biostratigraphische Gliederung und Korrelation: Zentrale und Westliche Paratethys, Thone-Tal und Mediterraner Raum
    Bobrovitý savec z jury
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Comment on the correlation between magnetostratigraphy and the evolution of Microtus (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) during the Early and early Middle Pleistocene
    On the context of Quaternary arvicolid evolution: changes in community development.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Correlation of selected late Cenozoic European mammal faunas with the magnetic polarity time scale
    Czech Republic and Slovak Republic
    Čertova pec a její fauna
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Early arvicolids from the Ruscininan (Early Pliocene) of the Teruel Basin, Spain.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    Early Pliocene ochotonids (Mammalia, Lagomorpha) from Southern Ukraine
    The early Vallesian vertebrates of Atzelsdorf (Late Miocene, Austria). 9., Hippotherium (Mammalia, Equidae)
    Ein Chamäleonfund aus dem unteren Orleanium des Braunkohlen - Tagebaus Merkur-Nord (Nordböhmen)
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    The finds of Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) from localities of the Czech Republic
    The first carnivoran fauna from the Ruscinium (Early Pliocene, MN 15) of Germany
    First micromammals (Mammalia, Soricomorpha) from the Vallesian (Miocene) of Eppelsheim, Rheinhessen (Germany)
    First record of Trogontherium cuvieri (Mammalia, Rodentia) from the middle Pleistocene of Poland and review of the species
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland)
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
    Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Incisor enamel microstructure and its implications to higher-level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene hamsters (Rodentia)
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Fossil Arvicolids (Rodentia, Mammalia)", Rohanov, May 20-29,1987:Topics of the meeting and results of the discussions
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jehol - křídová země divů
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Late Cenozoic biostratigraphy of Europe: mammal zones and the fossil record of birds
    Late Cenozoic sequences of mammalian assemblages of the northern hemisphere: an updated correlation
    Late Cenozoic sequences of mammalian sites in Euroasia: an update correlation
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    The mammalian assemblage of Mazan (Vaucluse, France) and its position in the Early Oligocene European palaeobiogeography
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
    A Middle Pleistocene palaeolithic site at Usť-Izhul', Northern Minusinsk Basin, southern Siberia
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Migration and extinction of mammals at the turn of Pleistocene and Holocene
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Mikroštruktúry zubného cementu medveďov
    Miocene small mammals from Jebel Zelten, Libya
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy druhu Trogontherium schmerlingi (POMEL, 1848) z lokality Přezletice-Zlatý kopec
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    The nature of the fossil record of Neogene insectivores
    Das Negetier von Waltsch-Valeč, NW Böhmen - Geschichte eines historischen fossilen Säugetierfundes
    Neue Bärenart von Bilzingsleben
    New Finds of Cricetids (Mammalia, Rodentia) from the late Pleistocene-Holocene of Northern Ecuador
    New finds of Ochotonoma csarnotana (Lagomorpha, Ochotonidae) from the Pliocene of Hungary: a new look on the species
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report
    New remains of Pleistocene Ovibos moschatus from Germany and its geographic and stratigraphic occurrence in Europe
    Nory vymřelých obřích savců : "jeskyně" z pleistocénu Argentiny
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    On a Prodeinotherium bavaricum (Proboscidea, Mammalia) skeleton from Franzensbad, Czech Republic
    On the early history of vespertilionid bats in Europe: the Lower Miocene record from the Bohemian Massif
    Osady czwartorzedowe jaskini
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Pleistocene Rodents of Europe
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Proposed biostratigraphical division of the Europian continental Neogene and Quaternary based on muroid rodents(Rodentia:Mammalia).International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratiography of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Revision einiger alt- und mittelpleistozäner Arvicoliden (Rodentia, Mammalia) aus dem östlichen Mittelmeergebiet (Ubeidiya, Jerusalem und Kalymnos - Xi)
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
    Säugetierfaunen des Orleaniums der Tschechoslovakei
    Schweineartige (Suina, Artiodactyla, Mammalia) aus oligo-miozaenen Fundstellen Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs. II.Revision von Palaeochoerus POMEL 1847 und Propalaeochoerus STEHLIN 1899 (Tayassuidae)
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Stále záhadné deinotériá
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Stratigraphy of the Last Glacial in the view of fossil mammals (Abstrakt)
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Survey of the Neogene bats in Czech and Slovak Republic
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
    Umwelt-Rekonstruktionen des Orleaniums der Tschechoslowakei
    Updating the Neogene Rodent biochronology in Europe
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Les Vertébrés du Lutétien, du Miocene et du Pliocene de Tunisie Centrale
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
    Vymření veledaňků a mamutů v Evropě
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
    Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína