Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    OSN
Článek
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92