Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Ostravsko-karvinský revír
Článek
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Quantitative Analysis of Travel-Time Curves of Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR