Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Pb (olovo - 82)
Článek
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S
    The germanium-lead-sulfur-oxygen system and related minerals
    Historical rates of atmospheric Pb deposition using 210 Pb dated peat cores: corroboration, computation, and interpretation
    Historical rates of Pb deposition using Pb-210 dated Sphagnum peat cores: acid-insoluble ash as a corroborative and interpretive tool
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky