Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Porifera
Článek
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Bisher noch nicht bekannte Stromatoporen aus dem Pragium (Unterdevon) von Koněprusy (Böhmen)
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Foraminifera in the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation on the Prague Basin, Czech Republic
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Revision of the Silurian and Devonian stromatoporoids of Bohemia described by Počta (1894)
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Sponge spicules from the Lower Devonian (Pragian) of the Barrandian
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    An Upper Triassic limestone pebble with "Spirigera" deslongchampsi Suess from the southern part of the Western Carpathians, southern Slovakia
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)