Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Sphenopsida
Článek
    Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Taphonomy and characteristic of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němejc from volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)