Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Te (telur - 52)
Článek
    Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
    Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif