Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    U (uran - 92)
Článek
    Budoucnost přírodního uranu
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    České sekundární minerály uranu
    Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia)
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    FTIR analysis of uranyl minerals
    Geochemie a speleoterapie
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Historie jáchymovského uranu
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    New data on studtite, UO4.4H2O, from Shinkolobwe, Shaba, Zaire
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan. 2., Metasomatičeskoje vytesnenije nasturana kal'citom
    Prediction of cesium, strontium, radium and uranium adsorption on a freshwater sediment model
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Radon in the Lower Silurian black shales of Prague basin
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sekundární minerály uranu v České republice
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Systematika minerálů uranylu
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    The uptake of trace amounts of uranium and radium on some river suspension components
    Uranium Distribution in Volcanic and Volcanoclastic Rocks of the Northern Gemeric Permian
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Uranyl oxide hydrate minerals from the standpoint of coordination chemistry
    Vandenbrandeite, CuUO2(OH)4: Thermal analysis and infrared spectrum
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity