Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    UNESCO
Článek
    Appendice: Répartition mondiale des activités du PICG et liste des projets du PICG, 1988-1993
    Bohemian Paradise Geopark
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Čtvrtstoletí Mezinárodní speleologické unie
    Doc. Dr. Ján Seneš,DrSc. - the father of Paratethys - 65 years old
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    Foreword
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geopark Český ráj
    Geoscience Development and Transfer of Technology Needs
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Introduction
    Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
    Kolský hluboký vrt
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Mesozoic brachipods of the Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: History of Research
    Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe
    Le réseau européen des Géoparcs
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Soil geochemistry
    Staronový fenomén geoparků
    UNESCO's MAB and prospects of cooperation with IGCP
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Závěrečná konference projektu IGCP 216 Global Bio-Events