Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Vertebrata
Článek
    Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins
    Amphibia of Enspel (Late Oligocene, Germany)
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigraphical correlations of Early Devonian vertebrate assemblages of the Old Red Sandstone Continent
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Bobrovitý savec z jury
    Comparison of Acrinopterygian fishes from the Autun Basin (France) and the Krkonoše Piedmont Basin (Eastern Bohemia)
    Continental biostratigraphy and correlations of the Korneuburg Basin (Karpatin) and the Grund Beds /Molasse Basin (Early Badenian)
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Devonian vertebrate biochronology and global marine/non-marine correlation
    Dinosauři spásali trávu
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Disphus otoliths from the European Oligocene (Myctophidae, Teleostei)
    Dolní Věstonice
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Early Miocene birds of Tuchořice, Czech Republic
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Erik Jarvik (1907-1998) : Paleontolog, který oživil čtyřnohou rybu
    Evoluce neotenií : z historie našich čolků
    Evolution of anuran assemblages in the Late Cretaceous of Utah, USA
    Families Gonostomatidae and Photichthyidae (Stomiiformes, Teleostei) from the Tertiary of the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravia)
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    The first find of the dinosauria footprint in the Czech Republic (the Krkonoše Piedmont Basin) and its stratigraphic significance
    Fische des Nordboehmischen Braunkohlenbeckens
    Fish otoliths as paleobathymetric indicators
    Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
    Fosilní havýš z moravských třetihor
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Heterochrony: response of Amphibia to cooling events
    Holocene of the Bohemian Karst
    Hongshanornis : jeholský pták, jenž neměl zuby
    How the Echinoderm Chnaged Its Symmetry or On the search for common mechanisms to generate the archetypal forms
    Hřivnatý a starostlivý : Psittacosaurus na dva způsoby
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    Indicators of terrestrial ecosystems in the Karpatian Korneuburg Basin and the Badenian Grund Beds
    Jehol - křídová země divů
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    The Late Carboniferous and Permian: Aquatic vertebrate zonation in southern Spain and German basins
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Macrouridae (Teleostei, Otolithen) im Oligozän und Miozän der Zentralen Paratethys und ihre paläogeographische Bedeutung
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nejranější plaz
    New data on four classic loess sequences in Lower Austria
    A New Genus and Species of Boxfish (Tetraodontiformes: Ostraciidae) from the Oligocene of Moravia, the Second Fossil Representative of the Family
    New studies of the otoliths from the marine Ottnangian (Lower Miocene, Upper Austria)
    Nižší nebo vyšší?
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové poznatky o najstarších štvornožcoch
    Novinky v rybí fauně evropského oligocénu
    Omluva pro koelofysis a oviraptora : konec dvou paleontologických mýtů
    Opeřený tyranosaurus
    Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži
    Otolithes de myctophidés (poissons téléostéens) des terrains tertiaires d'Europe : révision des genres Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notoscopel et Symbolophorus
    Palatoquadrate in a Devonian fish Eusthenopteron. Evidence of its dual origin
    Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys
    Paleontologie lokality Obora
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Die Primatenfundstelle Götzendorf an der Leitha (Obermiozän des Wiener Beckens, Niederösterreich)
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Rectifications de nomenclature relatives a l'ichthyofaune oligo-miocene dulcaquicole de Boheme
    RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
    Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Setlikia bohemica gen. et sp. nov., a new actinopterygian fish (Actinopterygii, Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Some consequences of recent investigations on the family Acanthodidae Huxley, 1861
    Stále záhadné deinotériá
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    The subdivisions and fusions of the exoskeletal skull bones of Discosauriscus austriacus (MAKOWSKI 1876) and their possible homologues in rhipidistians
    Sur la présence d'Argyropelecus Cosmovicii et Pauca, 1943 (poisson téléostéen, Sternoptychidae) dans l'Oligocene des couches a ménilite
    Šestý archaeopteryx a paleoekologie
    Tiktaalik - ani ploutev, ani noha
    Trpasličí sauropoidní dinosaurus z Německa
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carboniferous-Lower Permian basins of the Czech Republic
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Vymření veledaňků a mamutů v Evropě
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Xylaspis n. nov., a new name for Spitsbergaspis Pernegre, 2003, not Spitsbergaspis Pribyl & Vanek, 1980
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu