Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Západní Karpaty
Článek
    3-D monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians
    14A-sheet silicates in clay fraction of recent river sediments in Czechoslovakia
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Additions and revisions to the Early Miocene flora of Lipovany (Southern Slovakia)
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Alpine Metamorphism of the Tatric Late Paleozoic-Mesozoic Coverin the West Carpathians
    Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
    Alpine Tectonics Revisited: Arguments for a Two-Stage Collision from Alpine-Carpathian Junction
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Ammonite stratigraphy of the pre-Albian Lower Cretaceous formation of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republics)
    Ammonium Content in the Hercynian Granites of the Western Carpathians and its Petrogenetic Significance
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Analysis of foraminiferal assemblages from the Western Carpathian Lower Miocene using special statistical methods
    Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Anomalous geomagnetic fields of internal origin in Czechoslovakia
    Anomalous Induction across Europe
    Anomalous Induction Zones in the Czech Republic in Relation to Large Scale European Anomalies
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Ar-Ar thermochronology in transpressive zones: from numerical modelling towards natural examples (Western Carpathians)
    Aragonit v československých jeskyních
    Aragonit z Podrečan
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    The autochthonous Mesozoic on the eastern flank of the Bohemian Massif - an object of mutual geological efforts between Austria and ČSFR
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
    Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects
    Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigrafičeskaja korreljacija nižnemelovych otloženij Gruzii i Zapadnych Karpat po foraminiferam
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije verchnego mela Bolšogo Kavkaza (v predelach Gruzii) i Zapadnych Karpat
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Brachiopod Faunas of the Triassic-Jurassic Boundary Interval in the Mediterranean Tethys
    Brněnská geologická škola vzpomínala
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their structural and facial development in the Alpine-Carpathian border zone
    Calcareous nannoplankton from the Eggenburgian stratotype and faciostratotypes (Lower Miocene, Central Paratethys)
    Carnian spire-bearing brachiopods from the Slovak Karst (SE Slovak)
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    CELEBRATION 2000: Huge Seismic Experiment in Central Europe
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Central Carpathian Fault System
    Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation
    Characteristic features of Paleoalpine and Epipaleoalpine landmass of the West Carpathians
    The characteristic paleomagnetic direction of the late Paleozoic units of the West Carpathians
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Chronology of movements in Central Europe in neotectonic era
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Climate Changes - The Karst Record II. A second meeting on karst and palaeoclimatic reconstruction; Czech Republic, Poland and Slovakia, July 27 - August 9, 2000
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Coaxial magnetic fabrics in the basement rocks of the Western Carpathians: a remnant of the Variscan structure within the Alpine edifice
    Combined magnetostratigraphic, palaeomagnetic and calpionellid investigations across Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Bosso Valley, Umbria, central Italy
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Comparative study of Wetterstein carbonate platforms of the easternmost Northern Calcareous Alps and West Carpathian Mountains : preliminary results
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variations in ferrotapiolite+tantalite pairs from the beryl-columbite pegmatite at Moravany nad Váhom, Slovakia
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Construction of the Moho Discontinuity Map
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
    Contribution of the MTS to the Study of Lithosphere in Central Europe
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Correlation on magnetostratigraphy and calpionellid biostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Western Carpathians
    Cretaceous Collision in the Western Carpathians: Role of Complex Basement Shape on Crustal-Scale Polyphase Deformation Partitioning
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance
    Crustal structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 data
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu?
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Czech Republic and Slovak Republic
    Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
    Czechoslovakia on Geological Maps
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    The Črmel basin: sedimentary record of Variscan compression and Early Alpine extension between the Gemericum and the Veporicum terranes (Western Carpathians)
    The Danube Basin
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Deep-seated structures of the Bohemian Massif in the region between the Vranovice Graben and the Czechoslovak-Austrian frontier
    Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Deep structure of the Western Carpathians
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream chanel (Western Outer Carpathians, Czech Republic)
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Determination of the continental litospheric thermal structure in the Western Carpathians: integrated modelling of surface heat flow, gravity anomalies and topography
    Determination of transport of foraminiferal tests in the fossil record (South Slovakia Basin, Middle Miocene)
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    Development of metamorphism in the Gemeric/Veporic contact zone (Western Carpathians)
    The development of mid-crustal extensional shear zone during Cretaceous convergence of the Vepor Unit in the West Carpathians
    Development of the Structure and Granite Emplacement along the Boundary between Vepor and Gemer Units (Western Carpathians)
    Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
    Dinoflagellate study of the Lower Cretaceous deposits in the Pieniny Klippen Belt (Rochovica section, Slovak Western Carpathians)
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribution of the electrical conductivity across Europe and structure of the European lithosphere
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    Early Cretaceous ammonites from the Butkov Quarry (Manín Unit, Central Western Carpathians, Slovakia)
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
    Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
    Early Tithonian serpulid-dominated cavity-dwelling fauna, and the recruitment pattern of the serpulid larvae
    Earthquakes in Central Europe
    Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995
    Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno
    The East Slovakian Neogene Basin
    Eclogites in Czechoslovakia
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Environmental geological maps (1:50 000) in Czechoslovakia
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evolution of Meliata-Hallstatt Rift and its Significance for Early Evolution of Alps and Western Carpathians
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
    Evolution of the Late Tertiary Basin in the Northern Carpathians and Their Foreland
    Evolution of the Western Carpathian suture zone - principal geotectonic events
    Evolutionary model for exhumation of the Meliata blueschists, Western Carpathians (Slovakia)
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Factors controlling progressive deformation of heterogeneous lithosphere: example from Western Carpathians
    Ferric tourmaline from Ti-hematite-adularia-quartz segregation lens in metaarkose
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    The first finding of Rupelian nannoflora in the Turčianska kotlina depression
    First paleontological evidence for an opposite shelving on the Devonian sea floor below the Carpathian Mountains
    The first record of pit-lines of foraminal pits in tetrapods and the problem of the skull roof bones homology between tetrapods and fishes
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Foraminifera and calcareous nannoplankton from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" in the Central Paratethys
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
    Geodiverzita
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geodynamic Evolution of the West Carpathians during the Neogene
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    The geological development of the West Carpathians in Moravia (Czech Republic) during Neogene time
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj území České republiky
    Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
    Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Geomagnetic Field of Central Europe
    Geomagnetické anomálie v České republice
    Geomorphological Aspects of Levelling Measurements of the Earth's Surface Movements in the Czech Republic
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    The geomorphological map of Brno surroundings
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Glass in Czechoslovak volcanics
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravitational Field of Central Europe
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    Gravity maps of the Vienna Basin
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hauterivian/Barremian boundary in the Western Carpathians
    Heat flow studies in Central Europe with special emphasis on data from former Czechoslovakia
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    High-resolution magnetostratigraphy across the J/C boundary strata at Brodno near Žilina, W. Slovakia: definition of two subzones in M19 and M20
    High-resolution magnetostratigraphy across the J/C boundary strata at the Bosso Valley, Umbria, Central Italy : Correlation with the Brodno data
    High-resolution magnetostratigraphy and micropaleontology across the J/K boundary strata at Brodno near Žilina, western Slovakia: summary of results
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Hrušovské vrstvy - morské sedimenty vinickej formácie v Krupinskej planine (južné Slovensko)
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Iconography to the taxonomic revision of the Cretaceous to Paleogene Recurvoidinae (Foraminiferida) of the Alpine-Carpathian realm
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Important agglutinated foraminifers in the Miocene of Moravia and Slovakia
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    Inheritance or tectonic Adjustment?
    Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
    Integrated geophysical, structural geology and petrological studies of the continental lithosphere in the Western Carpathians
    Integrated magnetic susceptibility and geochemical record of d13C anomalies in the Berriasian and Valanginian sections from the Tethyan domain (Western Carpathians, Poland)
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Interpretation of the dispersion curves of short-period Rayleigh waves observed in the West Carpathians
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    Isotopic compositions of oxygen and carbon in selected Mesozoic and Tertiary limestones and dolomites in Slovakia
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies
    Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    K mape typov reliéfu E. Mazúra
    K některým problémům současného horního práva
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Kinematic and isostatic models of lithosphere development in Eastern Alpine, Western Carpathian, Pannonian Basin region
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Kmeny dřevných opálů "na stojato"
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    The last lamellaptychi in the Hauterivian sequence of the Krížna Nappe, Central Western Carpathians
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    The Late Palaeozoic of the West Carpathians
    Late Paleogene Stress Field, Tectonic and Sedimentation in the Bakony and the Western Carpathians (North Pannonian Block); a Response to Oblique Collision
    Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien)
    Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia
    Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
    Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
    Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
    Lithospheric structure of the Carpathian Mountains, Pannonian basin and Eastern Alps based on seismic data
    Litogeografická mapa České republiky
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Lower Aptian Ammonites from the Medziholie locality (the Malá Fatra Mountains, Slovakia)
    Lower Cretaceous Ammonoidea in the Podbranč quarry (Pieniny Klippen Belt, Slovakia)
    Lower Cretaceous dinoflagellate cyst stratigraphy of the Western Carpathians
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Lupki dachowe Czechoslowacji jako wskažnik zanieczyszczenia atmosfery
    Macroseismic Fields and the Main Directions of Structures
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic basement complexes in the outside of the West Carpathians and of the Eastern Alps
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic Fabric of the Vel'ká Fatra Mts. Granitic Pluton - A Pilot AMS Study
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Magnetic Properties of Rocks and Their Interpretation
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids
    Magnetostratigraphic and micropaleontological investigations along the Jurassic/Cretaceous boundary strata, Brodno near Žilina (Western Slovakia)
    Magnetostratigraphy of Jurassic-Cretaceous limestones in the Western Carpathians
    Magnetotelluric Models of Inhomogenity Zones
    Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians - a tentative model
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphic processes in paragneisses from the Suchý and Malá Magura Mts. (the Western Carpathians)
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    Microstructures and Finite Strain Pattern in Heterogeneous Crustal Extension, an Example from the Vepor Basement of the West Carpathians
    Middle European Belt of Magnetic Anomalies and its Geological Interpretation
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Miocene development of the Carpathian arc and Pannonian Basin: subduction driven interaction of the Alps, Dinarides and Balkan lithospheric blocks
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan collision zones
    Modelling of the conductance distribution at the eastern margin of the European Hercynides
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Monspeliensina and Spiroloxostoma, paleogeografically significant foraminiferal genera from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" (Upper Ottnangian, Miocene) in the South Slovak Basin (Central Paratethys)
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst
    Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Neogene climatic changes and geodynamics of the Central Parathethys
    Neogene Deformations of the Core Mountains of the Central Western Carpathians as Indicated by Magnetic Anisotropy
    Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    New Approach to Interpretation of Superposed Cleavage Patterns in Weak Rocks result of Independent Movements of Rigid Basement Promotories on an Example of the Gemer Unit
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    New gravity map of Carpathians
    The new method for assessing the radon risk of building site
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
    A new Miocene Bryozoan from the Sarmatian of the Danube basin
    New Progress in Deciphering Structural and Metamorphic Evolution of the Vepor Basement in West Carpathians
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    New Schwagerispira (Brachiopoda) from the Carnian of the Slovak Karst (SE Slovakia)
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - events recorded by broad-band stations operated by IPE
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    New Upper Jurassic serpulids (Polychaeta, Sedentaria) from the Pieniny Klippen Belt in the Western Carpathians
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Normalization of the database of regional division of the relief
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Occurrence of species Boehlensipollis hohli W.Kr. 1962 in Oligocene of West Carpathians in Slovakia
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
    Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    The oldest (Late Valanginian) Crioceratitinae (heteromorphic ammonoids) from the Central Western Carpathians (Slovakia)
    On Late Cenozoic vertical motions, depocenter shifts and the evolution of the Carpathian arc
    On Late Oligocene to Pliocene depocentre migrations and the evolution of the Carpathian-Pannonian system
    On Origin of Mountain Arcs in Northern Alpine System of Europe
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    Opál
    Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians
    Origin and metamorphic evolution of blueschists and very low-grade rocks of the Meliata Unit, Western Carpathians
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeomagnetism and Palaeogeography of Variscan Formations of the Bohemian Massif: A Comparison with Other Regions in Europe
    Palaeomagnetism, palaeotectonics and palaeogeography of Cretaceous and Cenozoic rocks of the Western Carpathians
    Paleobiografia amonitov pliensbachu Západných Karpát
    Paleoecology and eustasy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian-North Pannonian basins
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas
    Paleomagnetic Investigations on Late Cretaceous Cenozoic Sediments from the NW Part of the Pannonian Basin
    Palinspastic Reconstruction and Progradation of the Alpine Thrust System Between Eocene and Miocene at the Junction to the Carpathians
    Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Pb -isotope study of selected European Sb-mineralizations
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Perpendicular Magnetic Fabrics in Granitic Rocks of the Bratislava and Modra Massifs (Malé Karpaty Mts.) and their Tectonic Origins
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Petrogenesis of gneisses and granitoids from the Strážovské vrchy Mts
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Phanerozoic History of the Western Carpathian Area: Multiple Crustal Stretching, Stacking and Splitting
    Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic)
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    A Possible palinspastic arrangement during the Jurassic in the West Carpathian territory
    Postmortem transport and resedimentation of foraminiferal tests: relations to cyclical changes of foraminiferal assemblages
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians
    Pre-conference fieldtrip: structure and metamorphism of the Meliata Unit
    Precambrian in the Alpine Belt of the West Carpathians
    The present state of airborne geophysics in Czechoslovakia
    Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Problems of Western Carpathian Cretaceous biostratigraphy on the basis distribution of planctonic foraminifers
    Problems Related to the Role of Shear-bands as Kinematic Indicators
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Progress Report of Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague 1991-1993
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Propose of the new mode classification of the granitoid rocks from Western Carpathians
    Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Pseudokrasové jeskyně a dutiny biogenního původu v neovulkanických horninách
    Quantitative calcareous nannoplankton biostratigraphy of the Oligocene/Miocene boundary interval in the northern part of the Buda Basin (Central Paratethys)
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quelques Scléractiniaires nouveaux de la Slovaquie (Crétacé et Paléogene, Tchécoslovaquie)
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Radiolaria from cherts of the Kališčo Limestone Formation of the Manín unit (Butkov, West Carpathians)
    The radiolarian research into Jurassic radiolarite sequences in the Western Carpathians
    Radon database - the statistical evaluation
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Rates of neotectonic uplift: A Carpathian example
    Rb-Sr isochrone dating of granitoids from Tríbeč Mts
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent Movements of the Earth's Surface
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    Regional Earthquake Catalogue and Focal Regions in Central Europe
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    The 'Regional Stage' story of the Central Paratethys
    Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
    Regionalizace v geologických vědách
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
    The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Results of Heat Flow Studies in Czechoslovakia
    A review of Tertiary floras in the Western Carpathians
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    The Rheological Parameters Controlling Asymmetrical Cretaceous Extensional Process in the Vepor unit, West Carpathians
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    Rock magnetism and borehole magnetic measurements
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    The role of the epi-Variscan basement in the Alpidic tectonic evolution of the Central Western Carpathians
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sedimentology and brachiopods of the Lower Jurassic Lúty Potok Limestone (Slovakia, West-Carpathian Klippen Belt)
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Seismic activity development before stress conditioned strong seismic events in Jelšava mine
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic monitoring at the Jelšava deposit
    Seismic section G-L
    Seismicity and seismic hazard in Poland
    Seismicity monitoring at the Lubenik deposit
    Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Significance and consequences of Cretaceous convergent tectonics in the Vepor Unit, West Carpathians
    Significance of Praeglobotruncana ex group turona (Olbertz, 1942) in the Cretaceous of the Bohemian Basin and Western Carpathians for the biostratigraphy of the Turonian
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
    Skamieniaĺosci šladowe z eocenu strefy sadeckiej w Zeleznikowej Wielkiej Koĺo Nowego Sacza (Pĺaszczowina magurska, Karpaty zewnetrzne)
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Some remarks to an emplacement mechanism of the West Carpathian paleo-Alpine nappes
    Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
    Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    The South Slovakian Basin
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy
    Stable isotope record in Miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
    The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of Nappes in Moravia (Czech Republic)
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Stripped image of the gravity field of the Carpathian-Pannonian region based on the combined interpretation of the CELEBRATION 2000 data
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Survey of the Neogene bats in Czech and Slovak Republic
    Syntectonic Emplacement of Leucogranitic Magma during Oblique Transpression: the Boundary between the Vepor and Gemer Units (West Carpathians)
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Taje hornické krajiny II
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Tectonic Environment and Magnetic Susceptibility of the West Carpathian Granites
    Tectonic interaction between the internides and centralides of the Inner West Carpathians, as indicated by magnetic anisotropy
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
    Tertiary development of the West Carpathian accretionary wedge : implications for maturation history and sediment provenances
    Tertiary Evolution of the Intra-Carpathian Area: a Model
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Transition from Convergence to Escape: Field Evidence from the West Carpathians
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Travertíny Slovenska
    Travertíny v stavebnej praxi
    Late Triassic foraminifers from profile Turík, well Závod-81 and locality Ráztoka (West Carpathians)
    Třetihory - poslední moře na našem území
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra)
    U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts
    U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
    Übersicht der Mikroplankton- und Aptychen-Assoziationen von Oberjura Unterkreide der Krížna-Decke (Zentrale Westkarpaten)
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    An Upper Triassic limestone pebble with "Spirigera" deslongchampsi Suess from the southern part of the Western Carpathians, southern Slovakia
    Urgon Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Urgonian facies in the West Carpathians
    Úvodem
    Vanadové granáty
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    Variscan nappes in the Alpine structure of the West Carpathians
    Vertically decoupled thickening and exhumation processes in orogenic supra- and infra-structure during building of Gemer-Vepor continental wedge
    The very last phase of the Permian from the microfloral point of view
    Vienna Basin and Adjacent Tectonic Units: Structural-Tectonic Elements Mapped by Means of the Gravimetry
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    The West Carpathian Crystalline Basement Nappe Formation
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?
    The Western Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    The Western Carpathians: interaction of Hercynian and Alpine processes
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Where are the future resources of metals? : Brief exercise in a standard/target ore prognosis applied to the Czech and Slovak Republics
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition
    Zlato v juhozápadnom veporiku
    Zlato v súčasnej ekonomike baníctva
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians
    Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians
    Zones of Geoelectrical Inhomogeneities
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Žraloci z hlubin karpatských pohoří : obyvatelé moravského třetihorního moře