Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    acidifikace
Článek
    Acid and heavy deposition to soils in east central Europe
    Acid deposition
    Acidification and acid rain
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    AL:PE Projects : Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology. AL:PE 2. Remote Mountain Lakes as Indicators of Air Pollution and Climate Change
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Catchment hydrology and acidification recovery at the Gardsjön covered catchment experiment
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Environmental Chemistry of Beryllium
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Kyselé deště stále s námi
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Paměť krajiny
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pokryvné útvary a půdy
    Principles of environmental geochemistry
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    The role of organic acids in heavily acidified brown waters
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Sulphur isotopic study of two seismic sphagnum bogs i.t. west Brit. Isles
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995