Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    acidita
Článek
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidification biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidification of groundwater in the Bohemian Massif
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Acidification of surface Wwters in different geological environments of Bohemian Massif
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Chemical changes in acid runoff along its pathway through granitic minicatchment in Stormyra Basin, Sweden
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Critical loads for acidity in North Bohemia - landscape-ecological consequences and basic planning issues
    Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    The development of acidification of the lakes in Bohemia
    Differences in wet-only and bulk precipitation chemistry at two stations in the Krušné hory Mts.
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Future of acidification research
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Historical rates of atmospheric Pb deposition using 210 Pb dated peat cores: corroboration, computation, and interpretation
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Infrared and Raman spectroscopy of acid treated vermiculites
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Kyselost rašelinišť na Šumavě
    Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
    Marcasite oxidation in low-temperature acidic (pH 3.0) solutions: Mechanism and rate laws
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Monitoring for the future : Integrated biogeochemical cycles in representative catchments
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Pollutant deposition by rain and snow in the Western Sudety mountains
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy Brd a měkkýši
    Quality of water in the experimental river basins
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Throughfall fluxes in spruce stands damaged by forest die-back
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Výzkum malých povodí
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering rates of gneiss and depletion of exchangeable cations in soils under environmental acidification
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších
    Zonálnost pňů Li-F granitu