Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    adsorbenty
Článek
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov