Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    akumulace uhlovodíků
Článek
    Comprehensive results of Czechoslovak-Austrian cooperation in oil and natural gas surveying
    Facies development of Miocene formations in the southwestern part of the Carparthian Foredeep and its oil and gas prospects
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Problems related to the origin of hydrocarbons in the Vienna Basin
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii