Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    algoritmy
Článek
    Analysis of multi-component natural remanent magnetization based on the thermal demagnetisation spectrum
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Determining a 1-D velocity model of the uppermost crust from P and S arrival times using the neighbourhood algorithm: synthetic test
    Interactive seismic viewer "OP" - short review
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Local determination of weak anisotropy parameters from walkaway VSP qP-wave data in the Java Sea region
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    NORMAN, a QuickBasic programme for petrochemical re-calculation of whole-rock major-element analyses on IBM PC
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Solution of the 1.2/2-D Inverse Gravity Problem Using Different Nonlinear Iterative Formulas
    Výpočet a prezentace ploch v geologii
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu