Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    allanit
Článek
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov