Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    alpská parageneze
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Klinozoisit z Vernířovic
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu