Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    alterace
Článek
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Fazies und Biostratigraphie der Weissenbachalm-Gosau bei Bad Aussee - Vorläufige Ergebnisse. 3. Österreichisches Sedimentologen - Treffen Seewalchen am Attersee; 14. November 1998
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky