Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    amfibolit
Článek
    40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia)
    The Al(Nb,Ta)Ti2 substitution in titanite: the emergence of a new species
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amphibolit- und granulitfazielle Metabasite am SW-Rand des Teplá-Barrandiums (SW Furth im Wald/Nordostbayern)
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    Amphiboliten from the Hoher Bogen, southern Teplá-Barrandian unit - former ocean floor basalts, not gabbros
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Babingtonit z Vernířovic
    Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust?
    Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
    Basic and Ultrabasic Rocks at the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Along the Central Bohemian Fault
    Bericht 1997 über geologische Afnahmen im Zentralgneis auf Blatt 155 Markt Hofgastein
    Changed of Parameters of Magnetic Anisotropy of Foliated Rocks under Pressure
    Changes in magnetic properties of rock-samples from the KTB borehole under uniaxial pressure
    Chemical changes in Moldanubian amphibolites caused by regional metamorphism
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    A Contrast between Metamorphic and Structural Evolution of the Vír Granulite and Surrounding Rocks of the Polička Crystalline Unit
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Contribution to the Petrology of the Žulová Massif mantle
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    Deformation of gabbro-amphibolites in the SW Barrandian zone (W Bohemian Massif, NE Bavaria) - acadian terrane collision
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Distribution of P-wave velocity and its relation to the inner fabric, examples from three samples from KTB borehole
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Duktile Bewegungen in der Gabbro-Amphibolit Masse von Neukirchen-Kdyně und SW-ZEV : Resultant devonischer Terrane Kollision
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif)
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Gabbroamphibolit-Masse von Neukirchen-Kdyne und ihr Rahmen
    The geochemical investigation of the Mariánské Lázně complex (Western Bohemia)
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie der Intrusiva der Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen-Kdyne (Böhmische Masse)
    Geochemistry and mineralogy of gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geochemistry of metabasites and gabbroic rocks from the Teplá-Domažlice zone
    Geochemistry of Moldanubian amphibolites (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Geochronology and geochemistry of eclogites from the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic: Implication for Variscan orogenesis
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern)
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    In-situ velocities versus laboratory measurements: an example from the KTB pilot and main wells
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    K-Ar and Ar-Ar isotopic study of amphiboles from meta-ophiolite complexes, Eastern Bohemian Massif
    K-Ar dating in the Teplá-Domažlice zone at the Western margin of the Bohemian Massif
    Karbonáty v lomu Markovice
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Magnetic anisotropy in some geological bodies of the West Bohemia
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif)
    The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages
    Metabasites in the Klodzko metamorphic unit (Sudetes, Poland)
    Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
    Metabasites: origin, development, properties, classification, nomenclature and significance
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
    Metamorphic evolution of the migmatitic gneiss unit near Horní Slavkov
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Metamorphism of Amphibolites from the Polish Part of the Staré Město Zone
    Metamorphosed ferrogabbros of the West-Moravian Moldanubicum
    Metamorphosed Mg gabbros of the West Moravian Moldanubicum
    Mineralchemie und Geothermobarometrie der Intrusivgesteine der Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut (Nordostbayern)
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Ocean floor basalt, not continental gabbro: a reinterpretation of the Hoher Bogen amphibolites, Teplá-Barrandian, Bohemian massif
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Origin and exhumation of the Shotur Kuh Core Complex
    P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology, geochemistry and metamorphic evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordilleras, Southeastern Spain)
    Petrology of amphibolites of the Polish part of the Staré Město Zone
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Pre-alpine metamorphic events in Gemericum
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Preliminary Data on Amphibolites of Northern Part of the Vysoká hole Nappe (E Sudetes)
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    A Record of Oceanic and Continental Stages in Evolution of the Sudetic Ophiolites - New Evidence from Stable Isotope Composition of Silicate Minerals
    Regional Distribution of Chromium and Nickel in Moldanubian MORB-derived Amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Relationship between paramagnetic and ferrimagnetic anisotropies in selected specimens of the KTB pilot borehole and its vicinity (German part of the Bohemian massif)
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarns in West-Moravian amphibolites
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sodowo-wapniowe amfibole w ĺupku albitowo-amfibolowym z Ciechanowic (Sudety zachodnie)
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe?
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural Evolution and Metamorphic Zoning of the Jeseník Amphibolite Massif
    Structural succession and tectonic history of the Mariánské Lázně complex Central European hercynides, Western Czechoslovakia
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    A technique for the measurement of thermal changes of magnetic susceptibility of weakly magnetic rocks by the CS-2 apparatus and KLY-2 Kappabridge
    A tectonic model for the Eastern Variscides: indications from a chemical study of amphibolites in the South-Eastern Bohemian Massif
    Tectonic significance of Moldanubian MORB- and WPB-type amphibolites in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (south Moravia, Bohemian Massif)
    Temperature variations of magnetic susceptibility in rocks of the KTB pilot borehole and its vicinity (German part of the Bohemian Massif) and their geological and geophysical implications
    Temporal Association of Ductile Deformation and Granitic Plutonism: Rb-Sr and 40Ar-39Ar Isotopic Evidence from Roof Pendants above the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola superdeep borehole SG-3 at high pressure
    The thermal expansion and its role in the dynamics of the rock massives (Exaples from the Bohemian Massif)
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    Timing of ultra-high pressure metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The treatment of the geochemical data from the Mariánské Lázně complex (W.Bohemia)
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vodopády Stříbrného potoka
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zur Geologie des nördlichen Bayerischen Waldes und des südöstlichen Oberpfälzer Waldes - ein Überblick
    Zur tektonometamorphen Entwicklung der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Svatá Kateřina und Rittsteig unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsbohrung Rittsteig (Böhmische Masse)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)