Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza faktorová
Článek
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Relations and Tectonic Setting of Emsian-Eifelian (Devonian) Basins : Implication for Early Variscan Configuration of the Bohemian Massif. 2
    Rozdružování a faktorová analýza
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich