Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza hornin
Článek
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust?
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
    Combined Acid Digestion and Autoclave Decomposition of Granitic Rock Samples for Rare Earth Element Icp-MS Analysis
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Discriminant analysis of tektite chemical data
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Eclogites in Czechoslovakia
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Ferrous moldavites
    Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Geochemical development of the Krušné hory Erzgebirge granite pluton exemplified on its Czechoslovak part
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geochemický atlas Rakouska
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    Geochemistry of Variscan metasedimentary basement units in the Oberpfalz Area (NE Bavaria, FRG)
    Geochimičeskaja model' razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistemy Zapadnoj Moravii
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Geophysical logging for determining zones of bauxite mineralization
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granitoids of the Malá Fatra and Veĺká Fatra Mts. Rb/Sr isochron geochronology (Western Carpathians)
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Heavy Metals in Some Parts of the ecosystem of Surface Waters of South Bohemia
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany)
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická
    Jedovatě zelené vltavíny
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Melt enhanced deformation and development of banded structures in Gfoehl migmatites
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    Metamorphosed ferrogabbros of the West-Moravian Moldanubicum
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Microstructural development of deformed granitic rocks in the Orlica-Klozko dome
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Mineralogy and petrology of mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (West Sudetes, Bohemian Massif)
    Mineralogy of dark mica from the Wiborg rapakivi batholith, southeastern Finland
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Moldavites from the Cheb Basin
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Naleziště moravských vltavínů
    Náměšťský kámen
    Nature of Olivine in Minettes
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    Nd Isotopes of Cenozoic Basalts from Northern Moravia
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque
    P-T evolution and tectonic setting of granulites of the Ohře (Eger) crystalline
    P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria)
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    The Pelhřimov volcanotectonic circular structure
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrogenesis of gneisses and granitoids from the Strážovské vrchy Mts
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Problems of petrographic identification of Upper Cretaceous ignimbrites from southern Vietnam
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    Refinement of the crystal structure of cronstedtite-3T
    Regional variations in composition of the Neogene-Quaternary alkaline basalts in Central Europe
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Silica-rich felsitic dikes from southeastern part of the Bohemian Massif
    Silkrety Českého krasu
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Skleněné sférule devonského stáří
    Sources and thermal maturation of organic matter in sediments and kaustobiolites of the Bohemian Massif. Part I: Extractable compounds and vacuum-pyrolysates
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    Sr isotopes of some trachytes and cognate rocks from northern Bohemia
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Stanovenie kremíka metódou AES ICP
    Statistická analýza tektitových dat
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Structural and metamorphic patterns of fthe calc-silicate and metapelitic rocks from Vysoká, western Bohemia, and remarks on the Saxothuringicum/ Moldanubicum boundary
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Swelling Volumes of H-montmorillonites III. Natrification
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria)
    Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
    Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
    U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts
    U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
    Upper volcanic layer in the NW part of the Kladno Depression (Upper Carboniferous, Kladno Basin)
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Vltavíny a tektity
    Vodní eroze a říční transport
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Železnaté vltavíny