Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza neutronová aktivační
Článek
    Chemical characterisation of impact glasses from Zhamanshin impact crater, Kazakhstan. Possible contamination of irghizites by extraterrestrial matter
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Karotáž při průzkumu jílů
    Kousek Měsíce v laboratoři
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Význam metrologické sítě pro kalibraci neutronových metod karotáže