Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza pylová
Článek
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima
    Czech pollen database (PALYCZ)
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia)
    Development of the mountain vegetation of the Hruby Jesenik Mts during Holocene: palaeoecological study of the Rejviz bog
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    The European pollen database: mapping European vegetation change
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    New fossil floras from Neogene deposits in the Bełchatów Lignite Mine
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Preliminary results of the vegetation history in the Giant Mountains (Úpská rašelina Mire and Černohorská rašelina Bog)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš)
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Svahové sedimenty s fosilními půdami v okolí Bašky (ostrov Krk, Chorvatsko)
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)