Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza regresní
Článek
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu