Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza spektrální
Článek
    Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
    Determination of elements for certification of reference solutions
    EDX analysis of oriented magnetite and superconductive particles in polymer
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Methods for determination of MnO2 and MnO in manganese ores and FeO in iron ores and sinters using X-ray fluorescence analysis
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Structural and luminescence properties of Zns prepared by SHS
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů