Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza stopových prvků
Článek
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    The blue-green albite from Ptáčkovna near Písek, Czechoslovakia
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR)
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Geochemický atlas Rakouska
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
    Jedovatě zelené vltavíny
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    New results of investigation of siliceous weathering products
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Žulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite - allanite I-type granite.