Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    antraxolit
Článek
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště