Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    aparatura
Článek
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Analogue modeling of AMS development during emplacement of shallow level volcanic bodies (extrusive domes and laccoliths)
    Analytical methods
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Beijing Geological Instrument Factory
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Convergence measurement on the mine Mayrau
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Dvoukanálový rozptylový gama popeloměr
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    The experience with application on a Fritsch C22 granulometer in practice
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Experimental determination of the effect of H2O on the 410-km seismic discontinuity
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geomechanické monitorovací systémy
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage
    High pressure equipment for the study of elastic anisotro on rocks
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    The impact of seismic events on thermal springs
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Laser ablation ICP-MS - a new dating tool in Earth science
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Low-field variation of magnetic susceptibility measured by the KLY-4S Kappabridge and KLF-4A Magnetic Susceptibility Meter: accuracy and interpretational programme
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    MICADAS: Routine and high-precision radiocarbon dating
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování podzemních vod
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti úpravy titanových rud
    Norská vlajka na nové vědeckovýzkumné lodi
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Numerical analysis of time series obtained by rock-slope monitoring
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Palaeomagnetic Research on the Bohemian Massif
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Radiometric methods
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Radon a radonové riziko v České republice
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Rosického goniometr
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismometer SM3 as displacement sensor
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    A technique for the measurement of thermal changes of magnetic susceptibility of weakly magnetic rocks by the CS-2 apparatus and KLY-2 Kappabridge
    Technique of data recording and data processing of wind waves amplitudes
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Time prediction of a rock fall in the Carinthian Alps
    Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965