Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    aplikovaná geochemie
Článek
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Přírodní prostředí očima geologa
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie