Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    aplit
Článek
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Magma flow and anisotropy of magnetic susceptibility in aplite dykes in the Nasavrky Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu