Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    archeologie
Článek
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    Antická gema z Mušova (j. Morava)
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Archeology in Prague and the research of environment
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt)
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Celtic Gold in Bohemia : Mines, Metallurgy and Manufacture
    Cínová cesta
    Comparison of mediaeval and recent vegetation in Jihlava, Moravia
    Comparison of medieval and recent vegetation in Jihlava (Moravia)
    Czech-Slovakian Traverse
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Česká společnost antropologická
    Dating the transition
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Detection of horizontal sheets by electromagnetic conductometers
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Dolní Věstonice
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Drahé kameny Langobardů
    Drahé kameny lovců sobů
    Drahé kameny moravských Keltů
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Drahé kameny na Moravě v době slovanské
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Early medieval hillfort of Budeč - reconstruction of environment on the basis of pollen analysis
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a montánní vědy
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
    Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie
    Geophysikalische Prospektion und archäologische Grabungen in der Katharinkirche Frohnleiten (Steiermark)
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hliník - stříbro z hlíny
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Homo erectus z Bilzingslebenu
    Hornické tradice a Landek
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Jeskyně Na Špičáku
    Jizera a povodně v Turnově
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kamené ozdoby moravských neolitiků
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši
    Karel Absolon (16.6.1877 - 6.10.1960)
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Krzemionki Opatowskie - památka pravěkého dolování rohovců v Polsku
    Křik nivy lahovické
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den kontakten zwischen den beiden mitteleuropäischen Bergstädten in vorhussitischer Zeit
    Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Lithic industries from Abusir, Lower Egypt
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetometric tracing of the nelithic double-ring enclosure at Lochenice (Bohemia)
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    A Middle Pleistocene palaeolithic site at Usť-Izhul', Northern Minusinsk Basin, southern Siberia
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Národní park "Zkamenělý les" v Arizoně
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Němčice I
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    New Chronological Frame from the Young Neolithic Baden Culture in Central Europe (4th Millennium). Part 2
    Niva a pravěké osídlení
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
    Nový IGCP projekt 518
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Obsidian artifacts from the Neolithic locality Těšetice in southern Moravia
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeoenvironmental Implications of Cultural Records from Glacial and Glacigenic Geological Contexts
    Palaeolithic occupation in the Angara region, East Central Siberia, in the context of Pleistocene climate change
    Paleo-American (Pre-Clovis) evidence from SW Alberta, Canada
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Patterns of cultural variability during the Middle-to-Upper Paleolithic transition in Europe
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Po stopách saharského amazonitu
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834-1913)
    Poslové Tyrkysové paní
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Problematika koroze a konzervace skla
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    První prospektoři Krkonoš
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
    Skalní bloky jako pravěká kultovní místa
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Svahové pohyby na Machu Picchu : je význačná archeologická lokalita ohrožena?
    Talaue des Flusses Morava in der Völkerwanderungszeit
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba zlata na Manětínsku
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Titan - bájná síla bohů
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Use-wear analysis - the potential and limitations of this method
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Úvod
    Vepsáno do půdy
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Vzpomínka
    Wilder Weinstock (Vitis vinifera subsp. sylvestria) in Äneolithikum Mährischen Pforte (Mähren, Tschechische Republik)
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
    Z Českého krasu
    Z historie koněpruské oblasti
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?
    Zničení Jericha, Sodomy a Gomory : anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína