Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    arkóza
Článek
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Dětaň
    Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia