Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    artefakty
Článek
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Archeology in Prague and the research of environment
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Chemické složení loštických pohárů
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
    Černá bižutérie keltské Moravy
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Hornické tradice a Landek
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jizera a povodně v Turnově
    K problematice funerálních jeskyní
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    Křištál v pravěku Moravy
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Magnetic properties of Lower Silesian serpentinites and some serpentinite artefacts from SW Poland and Moravia
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Mezolitická kamenná industrie
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Němčice I
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    New results of investigation of siliceous weathering products
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Palaeolithic occupation in the Angara region, East Central Siberia, in the context of Pleistocene climate change
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Pleistocene environments and palaeolithic occupation of the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnoyarsk region
    Po stopách saharského amazonitu
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Raw materials of polished artefacts from two Lengyel sites in Lower Austria
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Technology, craft and industry
    Titan - bájná síla bohů
    Use-wear analysis - the potential and limitations of this method
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných