Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    asanace podzemní vody
Článek
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Kontaminace podzemních vod
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií