Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    asociace
Článek
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Beusit z Dolních Borů
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Bournonite from Krásná Hora
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Hvězdový křemen na Jilemnicku
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hyalit z Valče
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Inverted metamorphism and PTt paths in the Moravian zone
    Jasenické mramory
    Jaspis a záhněda z okolí Velkého Meziříčí
    Jihočeské opály
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kurovické vápence
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály světové lokality Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Minerály z omického kamenolomu
    Mongolské acháty
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Náměšťský kámen
    Náměšťský opál
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Nature of Olivine in Minettes
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Netradiční acháty z Krušných hor
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    Nodulární leptinit - netradiční drahý a ozdobný kámen
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Obecný opál lokality Níhov
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Opál
    Opál z Chvalovic
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Opál ze Starého Smolivce
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
    Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko)
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    Příbramské uranové ložisko
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rubelity z Řečice
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Slezské, moravské a české hesonity
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Stanín z ložiska Slovinky
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
    Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Vanadové granáty
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Vratislavské granáty
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Za zeolity na Island
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zaniklá lokalita opálů v Třebíči-Borovině
    Zeolity brněnského masívu
    Zeolity Českolipska
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu