Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    asociace magmatická
Článek
    Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Strukturní stavba melechovského masivu