Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    asteroidy
Článek
    An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor
    Asteroids: Their composition and impact threat
    DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta
    Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Pojavlenije tektitov na Zemle