Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    atmogeochemie
Článek
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Brief information about hidden fault systems investigation at the Etna volcano vicinity
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Determination of 222Rn and 220Rn by portable emanometers
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Mass balances in Prague solid aerosols as measured by pixe
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge