Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    atomová absorpční spektrometrie
Článek
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    An expeditious wet-chemical analysis of silicate rocks
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Heavy metals in peats
    Heavy metals stratigraphy in vertical profile of fishpond Vajgar sediment
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Problems of the soil extraction
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode