Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    bazika
Článek
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR)
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Metabasites in the area of L. Kynžvart, Lazy and Prameny W. from the Mariánské Lázně metaophiolite complex and problem of Saxothuringian-Teplá-Barrandian terrane boundary
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově
    Rare elements in Hercynian basic magmatic series and their tectonic and metallogenic importance at northern border of the Bohemian Massif
    Regional variations in composition of the Neogene-Quaternary alkaline basalts in Central Europe
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association
    Structural patterns in the area of Mariánské Lázně Complex and the Saxothuringian-Moldanubian boundary
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Wau en Namus - černá oáza v centru Sahary