Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    bibliografie
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    60 let profesora Rostislava Brzobohatého
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    60th birthday of Rudolf J. Prokop
    65th birthday of Dr. Rudolf J. Prokop
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    70th birthday of Vlasta Zukalová
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    100-year Anniversary of the First International Seismological Conference
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Albín Heinrich (1785-1864)
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Annotated bibliography of trilobite works from 1770 to 1800
    Antonín Jančařík - padesát let
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček
    August Joseph Carl Corda
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Bibliography of Quaternary literature on Cambodia, China, Indonesia, Laos People's Democratic Republic, Malaysia, the Philippines, the Republic of Korea, Thailand and Viet Nam
    The bibliography of Vojen Ložek 1985-1995
    Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny)
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Contribution of bibliography to Czech geology and its status in the Czech Geological Survey
    Ctibor Votrubec už není mezi námi
    The Czech Geological Bibliography - its History, Recent Development as a Part of the Czech Geological Survey
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Dating of parts and volumes of the Fritsch's "Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens"
    Day 1, stop 4: Skryje - monument of Joachim Barrande
    Department of Geofactors
    Department of textural and chemical analyses
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem
    Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
    Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. zemřel
    Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc.
    Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Doktor Jiří Kouřimský sedmdesátníkem!
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Dušan Ďurica pětašedesátiletý
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    Ignác rytíř Born (*1742, +1791)
    In honorem Prof. Dr. Razvan Givulescu zu seinem achtzigsten Geburtstag
    In memoriam mineraloga Radomíra Sládka
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In memoriam RNDr. Jitky Hercogové, CSc.
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    In memoriam RNDr. Zdeňka Bruse
    In memory of the 70th Birthday of Vladimír Pokorný (*12.6.1922, +21.7.1989)
    Index of the Devonian Correlation Table, 1996-2008
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. šedesátníkem
    Jak jsem jej znal - vzpomínky na + Dr. Vladimíra Havlíčka
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jan Běluša - šedesát let
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jaromír Koutek a Maroko
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. (*25.4. 1935 v Praze)
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K devadesátinám Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Čestmíra Bůžka, CSc.
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu
    K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám Jiřího Čejky
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K šedesátinám Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátinám profesora Gardavského
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K šedesátinám RNDr. Naděždy Šťovíčkové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Hoffmana
    K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karel Absolon (16.6.1877 - 6.10.1960)
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague. A report on Establishment
    Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik
    Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí)
    Lékař ze šlikovského Jáchymova
    List of publications by Milan Burša
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    List of publications of Vladimír Havlíček
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Martin Chovan
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc.
    +Ing. Milan Blížkovský, DrSc.
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog Georgius Agricola
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Nové minerály. IX
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    "Obyčejný" křemen
    Odpovědnost k tradici geologické bibliografie
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Preface (75th birthday of RNDr. Pavel Povondra, DrSc.)
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prof. Dr. Rudolf Rost+ (1912-1999)
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý
    Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý
    Profesor Kazimierz Smulikowski - zycie i dzialalnosc
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Professor Musil - 75
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Progress in physical geography
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Radvan Horný sedmdesátiletý
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Reminiscence na život a dielo Dionýza Štúra
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Břetislav Balatka, CSc., šedesátiletý
    RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý!
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc.- 70 let
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Milan Šnajdr zemřel
    RNDr. Miloš Lang, CSc., letos pětašedesátiletý
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel
    RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sedmdesátiny RNDr. Vladimíra Šibravy, DrSc.
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Sixty years since the fundamental work of J.E. Hibsch: Tectonic and volcanic development of the Ohře (Eger) rift
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Služby ČGS v 21.století
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97
    Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    A summary of French literature on the Quaternary of Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Viet Nam and Thailand
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Šedesátiny Jiřího Čejky
    Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc
    Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Stráníka, CSc
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Vědeckotechnické informace
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vladimír Havlíček as a geologist
    Vladimír Lysenko šedesátníkem
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na Vratislava Korduleho
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z mých vzpomínek. Svatopluk Krause a jeho dílo
    Za ing. Janem Bradnou
    Za prof. Jaroslavem Bauerem
    Za profesorem Václavem Králem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Za RNDr. Pravoslavem Šantrůčkem, CSc
    Za Stanislavem Cháberou
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum Františka Valína
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana