Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    biogeochemie
Článek
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process
    Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of small catchments
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Biomarkers from the Taxodiaceous conifer Sphenolepis pecinovensis Kvaček and resin from Bohemian Cenomanian
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemical composition of the crinoid skeletal remains (Echinodermata) in weathered limestones of the Bohemian Lower Devonian (Barrandian area)
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Desorption of zinc from soils by selected organic compounds
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Doppellagige Kronenplatten: Ein neues anatomisches Merkmal paläozoischer Crinoiden und Revision der Familie Cupressocrinitidae (Devon)
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Element Budgets
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Historical rates of Pb deposition using Pb-210 dated Sphagnum peat cores: acid-insoluble ash as a corroborative and interpretive tool
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Inorganic and organic sulfur profiles in nine Sphagnum peat bogs in the United States and Czechoslovakia
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopic fractionation of water in plant leaves - a clue for the role of terrestrial vegetation in the global carbon cycle
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Microbial assemblages microboring experiments - substrate selectivity
    The microbial growth of Fe-ooids
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
    Monitoring for the future : Integrated biogeochemical cycles in representative catchments
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Mykogeochemická prospekce
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Preface
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Relationship of Geochemistry to Environment and Ecological Systems
    Response of root and sediment phosphatase activity to increased nutrients and salinity
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Small Catchment Studies in the Tropical Zone
    Speciation, phase association and potential bioavailability of phosphorus on a Svalbard glacier
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulphur isotopic study of two seismic sphagnum bogs i.t. west Brit. Isles
    Throughfall fluxes in spruce stands damaged by forest die-back
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge
    Tvorové z černé laguny
    Urinary calculi analysis by means of infrared spectrometry and FTIR spectrometry
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výzkum malých povodí
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka