Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    biografie
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    60 let profesora Rostislava Brzobohatého
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
    60th birthday of Rudolf J. Prokop
    65 let RNDr. Josefa Hájka, CSc.
    65th birthday of Dr. Rudolf J. Prokop
    70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc.
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    70th birthday of Vlasta Zukalová
    75 let Jaroslava Haka
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    75th Anniversary of Professor Zdeněk Pouba
    The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    100. výročie smrti Jána Pettka
    100-year Anniversary of the First International Seismological Conference
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    140 let od narození Josefa Klvani
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200e anniversaire de la naissance de Joachim Barrande
    220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa
    Adolf Schmidl, český geograf a otec speleologie
    Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen
    Akademik Emil Mazúr zemřel
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Akademik Michal Mahel sedemdesiaťročný
    Akademik Michal Mahel sedmdesátníkem
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    Albín Heinrich (1785-1864)
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Alfred E. (Ted) Ringwood (1930-1993)
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Alois Myslivec
    Alois Parma - profesor Vysoké školy báňské v Příbrami
    Alois Zátopek (1907-1985)
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Annotated bibliography of trilobite works from 1770 to 1800
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Dr. Anton Droppa, Csc. sedemdesiatročný
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit
    Antonín Frič - urputný vědec a gentleman
    Antonín Ivan (60)
    Antonín Jančařík - padesát let
    Antonín Kříž šedesátníkem
    Antonín Šimek
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Ing. Arpád Abonyi 60-ročný
    Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich.
    August Joseph Carl Corda
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Barrande: a brief biography (I)
    Barrande: a brief biography (II)
    Barrande and ontogeny
    Barrande in the field
    Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state
    Die Beziehung des Böhmischen Paläobotanikers Kaspar Maria Graf Sternberg (1761-1834) zu Tirol
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biographical notes on some Bohemian and Moravian coral specialists
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
    Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny)
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    British metaphysics as reflected in Robert Broom's evolutionary theory
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Břetislav Zahálka
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) : contribuţie la biografia unui însemnat cercetător din domeniul ştiinţelor naturale
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881). Beitrag zu seiner Biographie.
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Coleoid research in Bohemia - a brief historical view
    Commemoration of Joachim Barrande's 200th birth anniversary (1799-1999) in the National Museum, Prague
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Ctibor Votrubec už není mezi námi
    Czech palaeontologist Zdeněk V. Špinar died
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Člen korespondent ČSAV František Fiala již není mezi námi
    Day 1, stop 4: Skryje - monument of Joachim Barrande
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    De Re Metallica, A Timeless Classic
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Deux expatriés célebres: Joachim Barrande et Jules Marcou
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem
    Doc. dr. Jan H. Bernard CSc. sedmdesátiletý
    Doc. Dr. Ján Seneš,DrSc. - the father of Paratethys - 65 years old
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
    Doc. Ing. Alois Dubanský, DrSc.
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. zemřel
    Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc.
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Pavel Povondra
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Dr. Váslav Němec: Krumbein Medalist
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání
    Dušan Ďurica pětašedesátiletý
    Dušan Kubíny šesťdesiatnik
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Emanuel Bořický (1840-1881)
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Erik Jarvik (1907-1998) : Paleontolog, který oživil čtyřnohou rybu
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    Felix Cornu a Rudolf Görgey na Faerských ostrovech v roce 1907
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
    Foreword
    Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Koláček
    František Kretschmer 1848-1921
    František Pošepný (1836-1895)
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    František Říkovský
    František Slavík 1876-1957
    František Vitásek
    František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Franz Xaver Maxmilián Zippe
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem
    Geologická stavba
    Geologické mapy G.C. Laubeho
    Geologický ročník sedmačtyřicet
    Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Georgius Agricola (1494-1555) : život a dílo
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Georgius Agricola a sklo
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Goethe jako geolog v Čechách
    Goethe-Zeit - Zur Entwicklung der Erdwissenschaften im Bildungsprozess des österreichischen Bürgertums
    Goethes Karlsbader Zwillinge und andere Zwillinge der Feldspäte
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
    Grosse Palaeontologe: Oswald Heer (1809-1883)
    Grosse Paläontologen: Constantin Freiherr von Ettingshausen (1826-1897)
    Grosse Paläontologen: Franz Unger (1800-1870)
    Grosse Paläontologen: Richard Kraüsel 1890-1966
    Gustav Carl Laube na polární výpravě
    Hibsch 2002 Symposium
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    The History of Mineral Collecting 1530-1799 - With notes on twelve hundred early mineral collectors
    History of the "Pester Exemplar" of Pterodactylus
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio
    The hour of birth in palaeobotany with Schlotheim, Sternberg and Brongniart
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    A human being and scientist - Joachim Barrande (1799-1883). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Ignác Born o zlatě
    Ignác rytíř Born (*1742, +1791)
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    In honorem Prof. Dr. Razvan Givulescu zu seinem achtzigsten Geburtstag
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam akademika Vladimíra Pokorného
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In memoriam ing. Jiřímu Vtělenskému
    In memoriam mineraloga Radomíra Sládka
    In memoriam (prof.RNDr. Michala Lukniše, DrSc.)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    In memoriam RNDr. Jitky Hercogové, CSc.
    In memoriam RNDr. Miloslava Klečka
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    In memoriam RNDr. Zdeňka Bruse
    In memory of Jaroslav Aichler
    In memory of the 70th Birthday of Vladimír Pokorný (*12.6.1922, +21.7.1989)
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Arpád Abonyi, šest´desiatročný
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty
    Ing. Samuel Hruškovič šesťdesiatročný
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. šedesátníkem
    Ing.Josef Slačík (28.6.1933-11.2.1991)
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    István Bérczi, honorary member award
    Ivan Krystek
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Jak jsem jej znal - vzpomínky na + Dr. Vladimíra Havlíčka
    Jak jsem znal profesora Kettnera
    James Dwight Dana 1813-1895
    Jan Běluša - šedesát let
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie
    Jan Krejčí
    Ján Seneš 3.2.1924 - 28.5.1192
    Jan Tadeáš Antonín Peithner (1727-1792)
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    Jaromír Koutek a Maroko
    Jaroslav Hak šedesátníkem
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Jaroslav Kokta
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jaroslav Weiss
    Je čas skutečně konstantou?
    Ještě jedno jaro ...
    Jindřich Štelcl
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Jiří Tejkal
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí
    Joachim Barrande a čeština
    Joachim Barrande, organizátor
    Joachim Barrande website
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Johan Gadolin
    Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855)
    Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Josef E. Hibsch (1852-1940): The standardization of natural stones. Volume 2
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří : nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Josef Kratochvíl 1878-1958
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Josef Sekanina
    Josef Woldřich
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. (*25.4. 1935 v Praze)
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum ing. Iványiho
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Jubilujúci prof. Ing. Viliam Pašteka, Dr.Sc.
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K 400. výročí smrti Lazara Erckera v lednu 1594
    K devadesátinám Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu kvartérního geologa Vladimíra Šibravy
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Čestmíra Bůžka, CSc.
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K osmdesátinám Tibora Budaye
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
    K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    K sedmdesátinám dr. Z. Šulcka
    K sedmdesátinám geologa dr. Bohuše Zítka
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám Jiřího Čejky
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc
    K šedesátinám Miloslava Černého
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    K šedesátinám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K šedesátinám Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátinám profesora Gardavského
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K šedesátinám RNDr. Jiřího Šindeláře, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Naděždy Šťovíčkové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Stanislava Klíra, DrSc
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Hoffmana
    K šedesátinám RNDr. Vlastimila Müllera
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Lochmanna
    K šedesátým narozeninám ing. Lumíra Woznici, CSc
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    K šesťdesiatinám Prof.Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc.
    K úmrtí Františka Reichmanna
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    K výročí Lazara Erckera (1528/30-1594)
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
    K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    K životnímu výročí Dr. Jarmily Waldhausrové
    K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895)
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karel Absolon (16.6.1877 - 6.10.1960)
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Karel Zapletal
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kaspar Graf von Sternberg (1761-1838) und die deutschen Naturforscher seiner Zeit
    Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy
    Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
    Kašpar M. hrabě Sternberg, Johann Wolfgang von Goethe a Josef Sebastian Grüner
    Kašpar Maria Šternberk, 6.1.1761-20.12.1838
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Kašpar Šternberk - zakladatel české paleobotaniky
    Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Ke stému výročí smrti geologa Františka Pošepného
    Kettnerova geologická škola
    Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Laudatio for Gerhard Tischendorf
    Laudatio for Gunnar Kautsky
    Laudatio for Miroslav Štemprok
    Laudation for Jan Kutina
    Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik
    Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí)
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Lékař ze šlikovského Jáchymova
    Leopold-von-Buch-Plakette awarded to Dr. Stanislav Vrána
    Léta učednická u profesora Kettnera (1933-1938)
    Letošní jubilea pana profesora Hojdara
    A letter by Joachim Barrande to Daniel Oehlert concerning Praenatica (Gastropoda) written on May 12, 1882
    Libuše Češková
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    List of publications by Milan Burša
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    List of publications of Vladimír Havlíček
    Ljudi i okamenelosti
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    Ložiskový geolog na penzi vzpomíná
    Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
    Martin Chovan
    Medaile Ernsta Macha
    Meet the new student representative on the SGA Council
    Memorial of František Čech 1929-1995
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    Memorial to Tibor Buday (1913-2001)
    In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc.
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Mgr. Petr Chabr není
    +Ing. Milan Blížkovský, DrSc.
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    The Mineral Collection of Archduches Maria Anna
    Minerale, die nach Personen aus Sachsen bennant sind
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog Georgius Agricola
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Mineralog Josef Staněk a jeho sedmdesátiny
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mirko Vaněček
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Mojmír Hrádek (60)
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    My father and the monk - in praise of venerable men
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Na rozlúčku s akademikom Vladimírom Pokorným (12.6.1922 - 21.7.1989)
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Náš profesor Josef Kunský
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Několik tváří zachovalého pětašedesátníka Arnošta Dudka
    Nekrolog za Rajmundem Götzem
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O jednom přátelství Cyrila Purkyně
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Objevitel radioaktivity
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel Jiří Hlávka
    Odešel Josef Veselý
    Odešel kamarád - spolužák - sběratel
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel profesor Otakar Matoušek
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie
    Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc.
    Odolen Kodym (1898-1963)
    Ohlédnutí za ing. Jiřím Bambasem
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    Ohlédnutí za prof.dr. Jostem Wiedmannem
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    On the restless maturity of the Great Story Teller and also on the adventurous life of the Lover of the loess profiles
    On the Sixtieth Birthday of Prof. Ing. Josef Polický, CSc.
    On the Sixtieth Birthday of Professor Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c.
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osmdesátiny Vladimíra Calábka
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Osobnost světové vědy
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) a Berounsko
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Our professor Josef Kunský
    Over the death of the Dr. J. Čadek, CSc. on the eve of his 60th birthday
    Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Památce RNDr. Jana Dudy
    Pamätná madaila profesorovi Jánovi Pettkovi
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Petr Jakeš - badatel-popularizátor
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    Petrografická jubilea v r. 2000
    PhDr. Emanuel Bořický - petrograf světového jména
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Pocta Jiřímu Krupičkovi
    Podíl akademika Radima Kettnera na geologickém poznávání Slezska
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Posledná rozlúčka s akademikom Emilom Mazúrom
    Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
    Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834-1913)
    Poslední rozloučení s akademikem Quidem Zárubou
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Povondra osmdesát??
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Preface (75th birthday of RNDr. Pavel Povondra, DrSc.)
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. dr. František Němejc zůstane mezi námi... (12.6.1901 - 7.3.1976)
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. dr. Karel Zapletal
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Prof. Dr. Rudolf Rost+ (1912-1999)
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský - seventy years old
    Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný
    Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech
    Prof.dr. Hugo Strunz
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý
    Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý
    Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor Ferry Fediuk sedmdesátiletý
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Profesor Kazimierz Kozlowski odešel
    Profesor Kazimierz Smulikowski - zycie i dzialalnosc
    Profesor Kettner - zakladatel a tvůrce kursů geologického mapování
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor Pouba a voda
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., zomrel
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Profesor Stanislav Chábera - sedmdesátníkem
    Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Jaromír Demek (65)
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Professor Milan Burša octogenarian
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Professor Miroslav Havrlant (75)
    Professor Musil - 75
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Prof.Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. jubiluje
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    První profesorská léta Radima Kettnera
    Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Předčasná geologická úmrtí
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Quido Záruba a sesuvy
    Quido Záruba zemřel...
    Radek Melka (12.2.1964 - 21.3.1994)
    Radim Kettner - geologist, scientist and teacher
    Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy
    Radim Kettner a kras
    Radim Kettner a státní geologická služba
    Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
    Radim Nováček (21.3. 1905 - 13.2. 1942)
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radvan Horný sedmdesátiletý
    The relationship of the Bohemian palaeoboanist Kaspar Maria Count Sternberg (1761-1838) to Tyrol
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Reminiscence na život a dielo Dionýza Štúra
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    Reports of Bohemian trilobites before Barrande
    Reports of SGA President and Executive Secretary
    RNDr. Anton Porubský, CSc., jubiluje
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Břetislav Balatka, CSc., šedesátiletý
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý!
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Jaroslav Švenek *30.4.1927 - +19.2.1994
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4.1927 - +19.2.1994)
    RNDr. Jaroslav Švenek zemřel
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc.- 70 let
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Július Májovský jubiluje
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Luboš Rejl šedesátníkem aneb: "...na světě je krásně!"
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    RNDr. Milan Fengl (1.4.1949 - 29.4.2001)
    RNDr. Milan Kvaček, Csc., oslavil šedesáté narozeniny
    RNDr. Milan Kvaček, CSc. zemřel
    RNDr. Milan Šnajdr zemřel
    RNDr. Miloš Lang, CSc., letos pětašedesátiletý
    RNDr. Miroslav Gabriel (*1932, +2001)
    RNDr. Miroslav Gabriel jubilantem
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Petr Květoň šedesátníkem
    RNDr. Radko Tásler sedmdesátiletý
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
    RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999
    RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý
    RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
    Roman Lucerna 1877-1945
    Rosického goniometr
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm
    Rozloučili jsme se ...
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
    Sága posledních tří generací rodu Jičínských
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratel MUDr. Petr Jiřík
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sedmdesát let prof.dr. Stanislava Chábery, CSc
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
    Sedmdesátiny profesora dr.Zdeňka Pouby, DrSc.
    Sedmdesátiny profesora Ferryho Fediuka
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sedmdesátiny RNDr. Vladimíra Šibravy, DrSc.
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Slavkovské osobnosti
    Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Slovinský přírodovědec baron Sigmund Zois
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Sternberg's Type Collection of Carboniferous Fossil Plants in the National Museum, Prague
    Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967)
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Sto let od narození význačného geologa Radima Kettnera
    Sto let od vydání Laubeho Geologie českého Rudohoří
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Studentova kamenná sveřepost (Emanuel Vlček)
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Šedesát let profesora Josefa Jaroše
    Šedesát let RNDr. Norberta Krutského
    Šedesát let Vojena Ložka
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Šedesátiny Jiřího Čejky
    Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Zemana, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Stráníka, CSc
    Šesťdesiatiny RNDr.Ing. Jána Buriana, CSc
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Teplický geolog Gustav Carl Laube
    Tibor Buday osmdesátipětiletý
    Tibor Buday osmdesátníkem
    Tillfried Cernajsek
    To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena
    To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc.
    To the 100th Anniversary of the Death of Victor Leopold Ritter von Zepharovich
    A trilobite spawning ground with possible egg clusters from the Middle Cambrian strata of Guizhou, South China
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Úvodem
    Václav Káš (1899-1978)
    Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby)
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vladimír Havlíček as a geologist
    Vladimír Havlíček in Brachiopod Paradise
    Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo
    Vladimír Kalabis
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vladimír Lysenko šedesátníkem
    Vladimír Panoš - a septuagenarian
    Vladimir Panoš 1922 - 2002
    Vladimír Panoš 1922-2002
    Vladimír Panoš sedemdesiatnikom
    Vladimír Pokorný (1922-1989)
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Vojen Ložek - učiteli a příteli k sedmdesátinám
    Vojtěch Rosický
    Vrbův žák Vojtěch Rosický
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    K výročí F.X.M. Zippeho (1791 až 1863)
    K 150. výročí narození Emanuela Bořického
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    150. výročie narodenia Jána Nepomuka Langa von Hanstadt
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam profesora G.C. Laubeho pro českou a evropskou paleontologii
    Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné osobnosti - František Pošepný
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Významný mezník naší paleopedologie
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Vzpomínka na docentku RNDr. Jindřišku Němcovou, CSc.
    Vzpomínka na Dr. Karla Tučka
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na Jindřicha Hořelicu
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Františka Čecha
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Evžena Staníka
    Vzpomínka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. (1903-1990)
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Vzpomínka na Roberta Potonié
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
    Vzpomínka na Vratislava Korduleho
    Vzpomínka na významnou českou geoložku Miladu Vavřínovou
    Vzpomínky na prof. dr. K. Zapletala k jeho nedožitým devadesátinám
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Vzpomínky na Sylvestra Máchu
    W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Z mých vzpomínek. Svatopluk Krause a jeho dílo
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za Čestmírem Nekovaříkem
    Za doc. RNDr. Iljou Pekem, CSc.
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za dr. Václavem Altmanem
    Za ing. Janem Bradnou
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za Josefem Kafkou
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Za Pavlem Čtyrokým
    Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem
    Za prof. Jaroslavem Bauerem
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Za profesorem Františkem Čechem
    Za profesorem Františkem Čechem
    Za profesorem Václavem Králem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Za RNDr. Jaroslavem Macounem, CSc.
    Za RNDr. Ladislavem Markem, CSc. (1.12.1928 - 18.2.1995)
    Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
    Za RNDr. Pravoslavem Šantrůčkem, CSc
    Za Stanislavem Cháberou
    Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Kotrba - šedesátníkem
    Zdeněk Kukal šedesátníkem
    Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
    Zemřel prof. ing. dr. Quido Záruba
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc.
    Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996
    Zemřela RNDr. Eva Hanzlíková, CSc.
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zomrel akademik Emil Mazúr
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
    Zum Gedenken an Franz Firbas (1902-1964) anlässlich seines 100. Geburtstages
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum Františka Valína
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum Petry Burdové
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum PhDr.Jiřího Majera, CSc.
    Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc.
    Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta
    Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka
    Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka
    Životní jubileum Vladimíra Prouzy