Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    biografie - Carosi, Jan Filip
Článek
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku