Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    biografie - Staszic, Stanisław
Článek
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku